Welkom


 

De 16 RVC’s –VO hebben per 1 januari 2016 hun taakstelling ten aanzien van de indicatiestelling voor LWOO en PrO overgedragen aan de regionale Samenwerkingsverbanden voor het Voortgezet Onderwijs. De meeste informatie op deze website is derhalve niet meer up-to-date.

 

De informatie is alleen nog te gebruiken als informatie over de situatie tot 1 januari 2016De vereniging RVC-VO Landelijk behartigt de belangen van de Regionale Verwijzings Commissies voor het Voortgezet Onderwijs.  Het gaat om alle aspecten die gericht zijn op de ontwikkeling, het behoud en de optimalisering van taakstelling en  -uitvoering van de RVC’s –VO.

De 16 Regionale Verwijzingscommissies beslissen op basis van landelijk vastgestelde criteria over de aanvraag van een VO-school voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en in aanmerking komen voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) of plaatsing in het Praktijkonderwijs (PRO).

De vereniging fungeert als overlegforum voor de 16 RVC’s-VO ten behoeve van het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. Daarnaast bundelt de vereniging de belangen van de afzonderlijke RVC’s-VO en behartigt deze in de meest ruime zin.

De Regionale Verwijzingscommissies Voortgezet Onderwijs zijn in 1999  ingesteld door de Minister van OC&W en werken onder de Algemene Wet Bestuursrecht.

De website van RVC-VO Landelijk kan gebruikt worden ter informatie (openbaar gedeelte)

In het kader van de indicatiestelling wordt jaarlijks vóór 1 oktober een lijst vastgesteld en gepubliceerd van te gebruiken toetsen en testinstrumenten. Deze lijst is via deze site te downloaden. De laatste- onder verantwoordelijkheid van RVC Landelijk gepubliceerde -  lijst - voor het schooljaar 2016 - 2017 heeft nog rechtsgeldigheid tot 1 oktober 2016.